Školní farář - kaplan

Součástí života Evangelické akademie je také školní kaplan. Jeho posláním je spolupráce při profilování Evangelické akademie jako církevní školy, pastorační provázení studentů i pedagogů, pomoc při hledání životní a duchovní orientace, podpora při osobních i vztahových problémech.

Kaplan se účastní života školy, pohybuje se mezi studenty i pedagogy, spolupracuje při výletech, kurzech, exkurzích a akcích školy i při mimoškolní a zájmové činnosti.

Každý týden se v rámci vyučování koná tzv. "pobožnost" s písničkami ze zpěvníku Svítá, rozhovorem o tématech církevního roku, etických tématech, aktuálních námětech i podnětech od studentů. První ročník má pobožnost samostatně; 2. - 4. ročník společně a studenti si mohou vybrat mezi pobožností a tzv. alternativou (s tématy z multikultury, mediální výchovou, medailony osobností kulturního života, apod.). Hodiny alternativy vede Mgr. Ivana Mrázková. 

Bohoslužby na začátek školního roku 2016-2017

Kaplan připravuje školní bohoslužby, a to bohoslužby na začátku a na konci školního roku, vánoční a velikonoční bohoslužby, slavnostní bohoslužby pro maturanty a pro absolventy VOŠ. Bohoslužby se konají obvykle v kostele Milíče z Kroměříže (Donovalská 53, Praha 11), bohoslužby pro absolventy VOŠ  v kostele Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1). 

Kaplan je k dispozici pro také osobní rozhovor se studenty, v případě zájmu či potřeby i s jejich rodiči, stejně jako s pedagogy. Při rozhovoru je vázán zpovědním tajemstvím, tj. povinností zachovávat mlčenlivost o důvěrně svěřených věcech. 

Od vzniku školy na ní jako kaplani působili faráři a farářky Českobratrské církve evangelické: Mgr. Jindřiška Krpálková, Mgr. Pavel Klinecký, Mgr. Zdeněk Škrabal, Mgr. Dagmar Ondříčková, Ing. Tomáš Bísek, Mgr. Miloš Rejchrt a Mgr. Irena Škeříková (2003 – 2012).

Od jara 2013 je školním kaplanem Michal Šourek, evangelický farář z Jižního Města.   

 

ThMgr. Michal Šourek, ChLJ            

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

tel.: 739 244 681

 

 
Joomla templates by a4joomla