Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 najdete zde.

 

 Vyhlášení přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro školní rok 2017/18 kombinovaná forma vzdělávání

Ve smyslu §94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji přijímací řízení do prvního ročníku kombinované formy vzdělávání vyšší odborné školy pro školní rok 2017/18.

 

Název oboru vzdělávání, kód:
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..


Název vzdělávacího programu, kód:

Sociální práce 75-32-N/01, kombinovaná forma vzdělávání

 Vyšší odborná škola bude pro školní rok 2017/18 přijímat 44 studentů do kombinované formy studia

 

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2017/2018

Přihlášku s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro další kola přijímacího řízení je třeba poslat do: 4. 8. 2017 nebo do 26. 8. 2017 - na platném formuláři - ke stažení - pdf small  Přihláška VOŠ


Administrativní poplatek za přijímací řízení: 100,- Kč (podrobnosti viz  VOŠ - Přihláška)

Další kola přijímacího řízení proběhnou 11. srpna 2017 a 26. srpna 2017.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni na základě (kritéria přijímacího řízení):

  • posouzení prospěchu na maturitním vysvědčení
  • potvrzení o zdravotní způsobilisti ke strudiu.

 

Upozornění:

Ke vzdělávání v oboru sociální práce lze přijmout podle nařízení vlády č.211 / 2010 pouze uchazeče, kteří netrpí závažnými duševními poruchami a poruchami chování - jsme povinni požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

 

Odvolání uchazečů budou vyřízena v souladu se správním řádem.

 

 Stipendium na VOŠ

Joomla templates by a4joomla