Přijímací řízení


 Vyhlášení přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro školní rok 2018/19 kombinovaná forma vzdělávání

Ve smyslu §94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji přijímací řízení do prvního ročníku kombinované formy vzdělávání vyšší odborné školy pro školní rok 2018/19.

 

Název oboru vzdělávání, kód:
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..


Název vzdělávacího programu, kód:

Sociální práce 75-32-N/01, kombinovaná forma vzdělávání

 Vyšší odborná škola bude pro školní rok 2018/19 přijímat 44 studentů do kombinované formy studia

 

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/2019

Přihlášku s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro první kolo přijímacího řízení je třeba poslat do:  31. 5. 2018, pro druhé kolo do 2. 7. 2018 - na platném formuláři - ke stažení - pdf small  Přihláška VOŠ


Administrativní poplatek za přijímací řízení: 100,- Kč (podrobnosti viz  VOŠ - Přihláška)

3. kolo přijímacího řízení proběhne 21. srpna 2018 (přihlášky do 20. 8. 2018).

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni na základě (kritéria přijímacího řízení):

  • podmínkou přijetí je úspěšné složení maturitní zkoušky na SŠ, maturitní vysvědčení uchazeč doloží ihned po jeho vydání,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Upozornění:

Ke vzdělávání v oboru sociální práce lze přijmout podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. pouze uchazeče, kteří netrpí závažnými duševními poruchami a poruchami chování - jsme povinni požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

 


 

 Stipendium na VOŠ

Joomla templates by a4joomla