Přijímací řízení


 Vyhlášení přijímacího řízení na vyšší odbornou školu pro školní rok 2018/19 kombinovaná forma vzdělávání

Ve smyslu §94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji přijímací řízení do prvního ročníku kombinované formy vzdělávání vyšší odborné školy pro školní rok 2018/19.

 

Název oboru vzdělávání, kód:
Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..


Název vzdělávacího programu, kód:

Sociální práce 75-32-N/01, kombinovaná forma vzdělávání

 Vyšší odborná škola bude pro školní rok 2018/19 přijímat 44 studentů do kombinované formy studia

 

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/2019

Přihlášku s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro první kolo přijímacího řízení je třeba poslat do:  31. 5. 2018, pro druhé kolo do 2. 7. 2018 - na platném formuláři - ke stažení - pdf small  Přihláška VOŠ


Administrativní poplatek za přijímací řízení: 100,- Kč (podrobnosti viz  VOŠ - Přihláška)

První kolo přijímacího řízení proběhne 13. června 2018 (přihlášky do 31. 5. 2018), 2. kolo 11. července 2018 (přihlášky do 2. 7. 2017).

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni na základě (kritéria přijímacího řízení):

  • podmínkou přijetí je úspěšné složení maturitní zkoušky na SŠ, maturitní vysvědčení uchazeč doloží ihned po jeho vydání,
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Upozornění:

Ke vzdělávání v oboru sociální práce lze přijmout podle nařízení vlády č.211 / 2010 pouze uchazeče, kteří netrpí závažnými duševními poruchami a poruchami chování - jsme povinni požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

 


 

 Stipendium na VOŠ

Joomla templates by a4joomla