Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2018/19.

Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost, dálková forma

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

V rámci přijímacího řízení do všech oborů s maturitou se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

Jednotná přijímací zkouška - písemný test z českého jazyka a matematiky

  1. termín 12. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
  2. termín 16. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: max. 40

Více informací o jednotné přijímací zkoušce je možné získat u koordinátorky dálkového studia Jany Bednářové, tel. 603 810 450 nebo na http://www.cermat.cz.


pdf smallKriteria přijímacího řízení na SOŠ - dálkové studium pro školní rok 2018/19
 
Přihláška ke studiu: 
Přihlášky do 1. kola se podávají řádně vyplněné uchazečem do 1. března 2018 přímo na Evangelickou akademii:
  • na platném formuláři – ke stažení - pdf small Přihláška na SOŠ
  • s potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost
  • s úředně ověřenými vysvědčeními z posledních 2 let studia na ZŠ (tj. 7. a 8. třída nebo 8. a 9. třída ZŠ).
 
K přihlášce ke studiu uchazeči dále přiloží:
  • vlastnoručně psaný motivační dopis (zde uchazeč uvede motivaci ke studiu, proč si daný obor zvolil ke svému studiu, rozsah max. 1-2 stránky A4)
  • potvrzenou odbornou praxi a certifikáty z absolvovaných seminářů vztahující se ke zvolenému oboru příp. potvrzenou dobrovolnickou činnost (u certifikátů stačí kopie dokladů)

Přijímací zkoušky
:
V 1. kole budou žáci přijímáni na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky a motivačního dopisu.
V 2. kole se Jednotná přijímací zkouška nekoná, zájemci dodají motivační dopis, případně doloží potvrzení o praxi.
 
 
 
Předpoklady ke studiu:
  • ukončená základní škola
  • věk minimálně 18 let
Joomla templates by a4joomla