Přijímací řízení

pdf small Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení na střední školu dálkovou formu vzdělávání se podávají do 20. srpna 2018. Přijímací řízení proběhne 21. srpna, kdy uchazeči mohou také nahlédnout do spisu.

Obor vzdělání: 75-41-M/0 Sociální činnost dálková forma - 8 volných míst

 V dalším kole se Jednotná přijímací zkouška nekoná, uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení motivačního dopisu, případně doloženého potvrzení o praxi (viz. 1. kolo přijímacího řízení).

V dalším kole přijímacího řízení platí stejná kritéria jako v 2. kole.

pdf small Kritéria 2. kola přijímacího řízení na SOŠ - dálkové studium pro školní rok 2018/19

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2018/19.

Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost, dálková forma

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

V rámci přijímacího řízení do všech oborů s maturitou se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

Jednotná přijímací zkouška - písemný test z českého jazyka a matematiky

  1. termín 12. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
  2. termín 16. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: max. 40

Více informací o jednotné přijímací zkoušce je možné získat u koordinátorky dálkového studia Jany Bednářové, tel. 603 810 450 nebo na http://www.cermat.cz.

Přihláška ke studiu: 
Přihlášky do 1. kola se podávají řádně vyplněné uchazečem do 1. března 2018 přímo na Evangelickou akademii:
  • na platném formuláři – ke stažení - pdf small Přihláška na SOŠ
  • s potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost
  • s úředně ověřenými vysvědčeními z posledních 2 let studia na ZŠ (tj. 7. a 8. třída nebo 8. a 9. třída ZŠ).
 
K přihlášce ke studiu uchazeči dále přiloží:
  • vlastnoručně psaný motivační dopis (zde uchazeč uvede motivaci ke studiu, proč si daný obor zvolil ke svému studiu, rozsah max. 1-2 stránky A4)
  • potvrzenou odbornou praxi a certifikáty z absolvovaných seminářů vztahující se ke zvolenému oboru příp. potvrzenou dobrovolnickou činnost (u certifikátů stačí kopie dokladů)

Přijímací zkoušky
:
V 1. kole budou žáci přijímáni na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky a motivačního dopisu.
V 2. kole se Jednotná přijímací zkouška nekoná, zájemci dodají motivační dopis, případně doloží potvrzení o praxi.
 
 
 
Předpoklady ke studiu:
  • ukončená základní škola
  • věk minimálně 18 let
Joomla templates by a4joomla