Přijímací řízení

pdf small Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2018/19.

Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum

 

V rámci přijímacího řízení do všech oborů s maturitou se koná přijímací zkouška v těchto termínech:

 1. Jednotná přijímací zkouška - jednotná pro všechny maturitní obory (písemný test z českého jazyka a matematiky)
  • 1. termín 12. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
  • 2. termín 16. 4. 2018 (ve škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)
 2. Školní přijímací zkouška - ústní pohovor
  • Proběhne ve stejném termínu jako jednotná přijímací zkouška.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Více informací o jednotné přijímací zkoušce je možné získat na http://www.cermat.cz.

pdf small Kritéria přijímacího řízení na obor Pedagogické lyceum pro školní rok 2018/19.

 

Přihláška ke studiu:

Přihlášky se podávají řádně vyplněné uchazečem a potvrzené základní školou nejpozději do 1. 3. 2018 přímo na Evangelickou akademii:

 • na platném formuláři – ke stažení - pdf small Přihláška na SŠ,
 • s potvrzením prospěchu od ZŠ nebo s přiloženými ověřenými fotokopiemi vysvědčení za 8. ročník a pololetí 9. třídy,
 • s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu,
 • s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny, ve které je žák v dlouhodobé péči, v případě poruch učení (dyslexie,...) v případě speciálních vzdělávacích potřeb,
 • s potvrzením o absolvování soutěží, olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších aktivitách souvisejících se zaměřením studijního oboru.

Ke vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole rozhoduje ředitelka školy.

 

Škola má bezbariérové pouze přízemí.

Joomla templates by a4joomla