O škole

Motto školy: Dáváme šanci, abyste vy ji dali jiným.

 

eavsichni Evangelická akademie Praha je církevní škola zřízená Českobratrskou církví evangelickou, ale uvítá všechny studenty, tedy i členy jiných církví a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejím posláním.
Evangelická akademie v Praze sdružuje střední odbornou školu, pedagogické lyceum a vyšší odbornou školu sociální práce.
Posláním Evangelické akademie je usilovat o to, aby hodnoty solidarity a důstojnosti byly studentům vlastní a chtěli se na nich sami svobodně podílet.

Proč studovat na Evangelické akademii?

 • Studentům se věnuje dobře sehraný tým kvalifikovaných pedagogů, mnozí z nich působí v praxi.
 • Vládne zde přátelská rodinná atmosféra a komunikace mezi studenty a pedagogy je otevřená.
 • Vzděláváme k vykonávání smysluplné práce.
 • Věnujeme velkou pozornost a péči organizaci odborné praxe.
 • Organizujeme zahraniční praxe a exkurze v Německu, Rakousku i ve Velké Británii.
 • Připravujeme pro studenty seznamovací a sportovní pobyty v Čechách i v zahraničí
 • Máme skvěle vybavenou knihovnu s internetem a učebny s moderní technikou.
 • Využíváme krásnou velkou zahradu nejen pro mimoškolní aktivity, ale i k výuce.
 • Máme bohaté a dobré zkušenosti s integrací žáků a studentů s handicapem.
 • Ve škole funguje psychologická poradna.
 • Učitelé i školní kaplan se studentům věnují individuálně.
 • K posílení motivace žáků k aktivnímu přístupu ke studiu udělujeme prospěchová stipendia pro nejlepší studenty.

 

Historie školy

CCE Logo CS Symbol ColorEvangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení již roku 1990, výuka byla zahájena 1.9.1991.
Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo: v rámci Evangelické akademie byla zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium.
V druhé polovině 90. let v naší společnosti vyvstala potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by zajišťovali komunikaci mezi státní správou a místními komunitami. Na podnět nadace dr. Rajka Djuriče byl ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Projekt byl po dobu pěti let experimentálně ověřován a poté se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit.
Od školního roku 2010/11 byla nabídka studijních oborů střední školy rozšířena o humanitní obor Pedagogické lyceum určený žákům, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů.

Joomla templates by a4joomla