O škole

Motto školy: Dáváme šanci, abyste vy ji dali jiným.

 

eavsichni Evangelická akademie Praha je církevní škola zřízená Českobratrskou církví evangelickou, ale uvítá všechny studenty, tedy i členy jiných církví a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejím posláním.
Evangelická akademie v Praze sdružuje střední odbornou školu, pedagogické lyceum a vyšší odbornou školu sociální práce.
Posláním Evangelické akademie je usilovat o to, aby hodnoty solidarity a důstojnosti byly studentům vlastní a chtěli se na nich sami svobodně podílet.

Proč studovat na Evangelické akademii?

 • Studentům se věnuje dobře sehraný tým kvalifikovaných pedagogů, mnozí z nich působí v praxi.
 • Vládne zde přátelská rodinná atmosféra a komunikace mezi studenty a pedagogy je otevřená.
 • Vzděláváme k vykonávání smysluplné práce.
 • Věnujeme velkou pozornost a péči organizaci odborné praxe.
 • Organizujeme zahraniční praxe a exkurze v Německu, Rakousku i ve Velké Británii.
 • Připravujeme pro studenty seznamovací a sportovní pobyty v Čechách i v zahraničí
 • Máme skvěle vybavenou knihovnu s internetem a učebny s moderní technikou.
 • Využíváme krásnou velkou zahradu nejen pro mimoškolní aktivity, ale i k výuce.
 • Máme bohaté a dobré zkušenosti s integrací žáků a studentů s handicapem.
 • Ve škole funguje psychologická poradna.
 • Učitelé i školní kaplan se studentům věnují individuálně.
 • K posílení motivace žáků k aktivnímu přístupu ke studiu udělujeme prospěchová stipendia pro nejlepší studenty.

 

Historie školy

Logo-CCE-printEvangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení již roku 1990, výuka byla zahájena 1.9.1991.
Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo: v rámci Evangelické akademie byla zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium.
V druhé polovině 90. let v naší společnosti vyvstala potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by zajišťovali komunikaci mezi státní správou a místními komunitami. Na podnět nadace dr. Rajka Djuriče byl ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Projekt byl po dobu pěti let experimentálně ověřován a poté se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit.
Od školního roku 2010/11 byla nabídka studijních oborů střední školy rozšířena o humanitní obor Pedagogické lyceum určený žákům, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů.

Joomla templates by a4joomla