Střední odborná škola

Název oborů vzdělávání, kódy - píše se na přihlášku:

Sociální činnost    75-41-M/01
Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství
 
 
 
Den otevřených dveří: 5. 12. 2017 a 31. 1. 2018 od 13 do 18 hodin.

Evangelická akademie Praha je církevní škola zřízená Českobratrskou církví evangelickou, ale uvítá všechny studenty, tedy i členy jiných církví a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Vyžaduje se náboženská a rasová tolerance a hluboký zájem o obor.

Studium ve střední odborné škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, žáci nebudou maturovat z matematiky.

Sudijní obor Sociální činnost připravuje odborné pracovníky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem:
  • pro práce v zařízeních pro děti s tělesným, smyslovým či mentálně postižením
  • pro osobní asistenci lidem s postižením
  • pro práce v charitativních zařízení, charitativní činnost


Žáci zde získají vědomosti a dovednosti potřebné pro sociálně pedagogickou práci s dětmi a osobní asistenci klientům s postižením, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.

K těmto cílům jsou zaměřeny i odborné předměty, jejichž jejichž jádro spočívá v předmětech sociální péče, základy práva, psychologie a speciální pedagogika a prakticky zaměřené předměty, zejména výtvarná, hudební a dramatická výchova, tělesná výchova s metodikou a odborná praxe.

Kromě odborných předmětů škola vyučuje běžným všeobecně vzdělávacím předmětům a klade důraz na jazykové vzdělání. Ve škole se vyučuje němčina a angličtina včetně konverzace v obou jazycích. Žáci si mohou zvolit další předměty, jako je romština, znaková řeč ap.


Předpokladem ke studiu je:
  • silné sociální cítění
  • tolerance, ochota, ohleduplnost, vstřícnost, laskavost
 
Školní vzdělávací program Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství vznikl jako součást projektu "Cesta ke kvalitě - inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita. 
 
Poplatky:
Příspěvek: 3 000 Kč  na školní rok.
VS: 1S   602121           Specifický symbol: datum narození žáka
        2S  602122
        3S  602123
        4S  602124

Chcete-li se o naší škole dozvědět více, navštivte nás.
Joomla templates by a4joomla