Aktuality

Rozpis konzultací pro 1R, 3R a 5R

Rozpis konzultací pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.

Na první konzultaci se dostavte do budovy školy v Hrusické ulici.

První konzultace:

   1R - 7. 9. 2018 v 8:55

   3R - 14. 9. 2018 v 8:55

   5R - 14. 9. 2018 v 8:55

Konkrétní rozpis předmětů a rozvrh obdržíte na úvodní třídnické hodině.

 

Volná místa na střední škole

Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení na střední školu se podávají do 20. srpna 2018.

Přijímací řízení proběhne 21. srpna 2018, kdy uchazeči mohou také nahlédnout do spisu.

Volná místa ve studijním oboru:

  • Pedagogické lyceum - podrobnosti zde.
  • Sociální činnost - podrobnosti zde.
  • Sociální činnost - dálková forma - podrobnosti zde.

 

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Svůj úmysl studovat na naší škole je třeba potvrdit odevzdáním formuláře „Potvrzení nástupu do 1. ročníku VOŠ“ (obdržíte poštou) a uhrazením školného pro 1. semestr školního roku 2018/19 ve výši 3 000 Kč do 1. srpna 2018. Neučiní-li tak uchazeč do výše uvedeného termínu, zanikají v souladu s § 15 č. vyhlášky 10/2005 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané vyšší škole.

 

Studium na VOŠ sociální práce

Sdělujeme uchazečům o studium VOŠ obor sociální práce, že ve školním roce 2018/19 otevíráme studium v kombinované formě.

Přihlášky do 3. kola je nutné dodat do 20. srpna 2018, přijímací řízení proběhne 21. srpna 2018.

Uchazeče přijímáme bez přijímacích zkoušek. Bližší informace o studiu jsou uvedeny na našich webových stránkách.

VOŠ - Přijímací řízení na kombinované studium

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Naše zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků otevírá Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga akreditované MŠMT.

1. mimořádný intenzivní běh je určen pouze asistentům pedagoga, kteří jsou ve školách zaměstnáni a potřebují si doplnit kvalifikaci.

Termín: od 27. 8. 2018 do 15. 9. 2018 


Anotace 

2. podzimní běh je otevřen pro všechny uchazeče.

Termín: od 21. 9. 2018 – 8. 12. 2018
Anotace

Bližší informace a přihlášku najdete v sekci Kurzy, další vzdělávání.

Informovaný souhlas GDPR

Infomovaný souihlas se zpracováním osobních údajů během školní docházky pro zákonné zástupce nezletilých žáků je ke stažení zde.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení na střední školu

Výsledky přijímacího řízení denní forma vzdělávání najdete zde.

Připomínáme Vám, že do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu je uchazeč povinen doručit škole zápisový lístek, kterým závazně potvrdí nástup ke studiu, tj. do 17. 7. 2018.

Výsledky přijímacího řízení dálková forma vzdělávání najdete zde.

Do 24. 7. 2018 je uchazeč o dálkové studium povinen doručit škole "Potvrzení o nástupu SOŠ".

Reparáty a doklasifikace

Reparáty a doklasifikace za 2. pololetí školního roku 2017/18 budou probíhat ve dnech 29. až 31. 8. 2018 podle následujícího rozpisu: 
pdf small Rozpis doklasifikací a reparátů 2017/18

Joomla templates by a4joomla