SOŠ - dálkové studium

Střední odborná škola – dálkové studium

5-leté dálkové studium ukončené maturitou

Obor vzdělání: 75 - 41 - M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

pdf small Učební plán

pdf small Předměty v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

pdf small Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z ČJ

pdf small Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro maturitní zkoušku z cizího jazyka 2018/19 – 3. část

 

Tento studijní obor vznikl jako součást projektu "Cesta ke kvalitě - inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Školní vzdělávací program Sociální činnost v prostředí etnických minorit oboru vzdělání Sociální činnost připravuje specializované pracovníky pro sociální činnost obzvláště v oblasti soužití romské menšiny se společenskou většinou. Příprava je orientována k přímé terénní práci s klienty žijícími v ohrožených lokalitách, současně k participaci na koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou.

Absolventi se uplatňují v zařízeních poskytujících sociální služby zejména v neziskových organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy.

Vzdělávání probíhá v přátelském, otevřeném prostředí, zaměřuje se na komunikační dovednosti včetně písemného projevu v češtině, na multikulturní soužití, podporuje sebeuvědomění Romů jako etnické menšiny, nabízí výuku romštiny pro začátečníky i rodilé mluvčí, informuje o dějinách a kultuře Romů a nabízí tak informace pro lepší porozumění romské problematice.

Pracoviště praxí:

  • úřady – úřady práce, oddělení sociálně právní ochrany dětí, pracoviště sociálního kurátora, pracoviště kurátora pro mládež
  • neziskové organizace poskytující sociální služby
  • pobytová forma služby sociální péče pro dospělé
  • neziskové organizace poskytující sociální péči o Romy nebo terénní práce mezi Romy
  • organizace pracující se skupinou – nízkoprahová zařízení pro děti a mádež
  • osobní asistence.

Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka a věk minimálně 18 let. Příslušnost k církvi není podmínkou přijetí, zájemci však musí být srozuměni s křesťanským zaměřením školy.

 

Výuka probíhá obvykle každý druhý týden vždy v pátek a sobotu.

 

Den otevřených dveří: 5. 12. 2017 a 31. 1. 2018 od 13 do 18 hodin.

 

Poplatky: Příspěvek: 4 000 Kč na školní rok.

VS: 2R   602126           Specifický symbol: datum narození žáka
       4R  602128
        

Chcete-li se o naší škole dozvědět více, navštivte nás.

Joomla templates by a4joomla