Pedagogické lyceum

 
Obor vzdělávání, kód:
PEDAGOGICKÉ LYCEUM   78-42-M/03

Den otevřených dveří: 5. 12. 2017 a 31. 1. 2018 od 13 do 18 hodin.

Evangelická akademie Praha
je církevní škola zřízená Českobratrskou církví evangelickou, ale uvítá všechny studenty, tedy i členy jiných církví a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Vyžaduje se náboženská a rasová tolerance a velká motivace ke studiu.
 
Studijní obor Pedagogické lyceum svým charakterem stojí na pomezí všeobecného gymnaziálního a odborného pedagogického vzdělávání. Připravuje žáky ke studiu na vysokých školách zejména v oborech pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika a sociální práce a v oborech připravujících učitele pro mateřské, základní nebo střední školy.
 
Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat jako asistenti pedagoga ve školách nebo v oblasti zájmové činnosti jako pedagogové volného času.
 

Studium na pedagogickém lyceu je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.


Charakteristika studijního oboru:

  • důraz je kladen na dobrou jazykovou přípravu, povinné jsou 2 cizí jazyky;
  • v porovnání s gymnáziem je zde rozšířena výuka humanitních předmětů, naopak v menším rozsahu se vyučuje fyzika a chemie;
  • rozšířená je i výuka odborných předmětů, např. psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, komunikační dovednosti a estetická výchova;
  • od 3. ročníku se studium zaměří na jedno ze dvou odborných zaměření: dramatickou výchovu nebo humanitní studia;
  • ve 3. a 4. ročníku je do výuky zařazena odborná praxe v rozsahu 14 dní za školní rok.
 
Školní vzdělávací programr vznikl jako součást projektu "Cesta ke kvalitě - inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita.

Poplatky:
Příspěvek: 3 000 Kč na školní rok.
VS: 1S   602121           Specifický symbol: datum narození žáka
        2S  602122
        3S  602123
        4S  602124
Joomla templates by a4joomla